Feelia Foodservice on liittynyt perustajana Biocode Collective-yhteisöön. Feelia on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali sekä omien toimintojensa että toimitusketjujensa suhteen vuoteen 2035 mennessä. Biocode tukee Feelian matkaa kohti hiilineutraaliutta tarjoamalla yrityksen käyttöön palvelut, joiden avulla selvitetään tuotteiden päästöt ja hallitaan niiden ilmastovaikutuksia.

– Tuotteidemme hiilijalanjäljen tuntemus on askel eteenpäin yritysvastuutyössämme. Haluamme tehdä oman osuutemme ilmastotalkoissa. Asia on meille tärkeä, joten siksi Biocode valikoitui kumppaniksemme. Haluamme tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa, jolta löytyy tarvittava osaaminen ja kokemus auttaakseen meitä kohti hiilineutraaliutta, kertoo Feelian toimitusjohtaja Jukka Ojala.

Feelialla nähdään paljon mahdollisuuksia tuotteiden hiilijalanjäljen arvioinnissa, koska yritys haluaa osoittaa asiakkailleen olevansa luotettava ja esimerkillinen kumppani. Biocoden avulla Feelia voi myös selvittää käyttämiensä lähituottajien ilmastovaikutukset ja auttaa heitä kehittämään toimintaansa.

Vastuun ottaminen tuo yritykselle kilpailuetua

Ruoantuotannolla on väistämättä merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Ruoka voi olla parhaimmillaan terveellistä, mutta myös vastuullisesti tuotettua. Feelian tavoitteena on kiertotalouden edistäminen ja ilmastoystävällisempi ruokatuotanto, jolla pystytään erottautumaan muista.

– Feelia osoittaa edelläkävijyyttä ilmastovastuullisuudessaan ottamalla käyttöönsä jatkuvatoimiset verkkopalvelut omien tuotteidensa ilmastovaikutusten arviointiin, parantamiseen ja viestimiseen. Kyky vastasta nopeasti markkinoilla tiukkeneviin ilmastovaatimuksiin korostuu entistä vahvemmin kilpailutekijänä, sanoo Biocoden toimitusjohtaja Ernesto Hartikainen.

Haluatko sinäkin tehdä brändistäsi ilmastoviisaan?

Tutustu Biocodeen: https://biocode.io/fi/ tai vieraile Feelia Foodservicen Biocode Collective-profiilissa: https://collective.biocode.io/fi/member/feelia-foodservice