Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Feelia Oy (jäljempänä ”Feelia”)
Y-tunnus: 2113001-5
Pölkkytie 2
92930 Pyhäntä

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tapio Lohi
tehtaanjohtaja
puhelin: 0407727656
sähköposti: tapio.lohi@feelia.fi

REKISTERIN NIMI

Feelian verkkosivuston asiakasrekisteri  

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakkaan tietoja tallennetaan rekisteriin silloin, kun asiakas on tilannut Feelian sähköisen uutiskirjeen, vastannut verkkokyselyyn, antanut markkinointiluvan tai antanut tietonsa yhteydenotto- tai palautelomakkeelle rekisterinpitäjän yhteydenottoa varten.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä voidaan käyttää asiakkuuden hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot’

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • henkilön etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • postiosoite
  • tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

TIETOJEN SÄILYTYS

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Feelia ei luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän omiin suoramarkkinointirekistereihin, jollei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Feelia voi luovuttaa rekisteriin tallennettuja tietoja Feelian kanssa yhteistyösopimuksen tehneille kumppaneille asiakassuhteen ylläpitämistä varten. Feelian yhteistyökumppanit eivät luovuta tietoja kolmansille osapuolille, eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin. 

Feelia voi olla velvollinen luovuttamaan asiakastietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä säilytetään pelkästään sähköisesti. Rekisteri on teknisesti suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu, käyttöoikeuksia valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa, ja se tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevien tietojen poistamista niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka on viranomaisvalvonnan osalta säilytysvelvollisuuden piirissä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen, rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä sekä peruttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointia varten. Pyynnöt ja ilmoitukset tehdään kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyn on mahdollista tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, ettei Feelia ole käsitellyt hänen tietojaan asianmukaisesti. 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Sivusto käyttää hyödyksi sivustolla evästeitä, eli ns. ”keksejä”. Keksit keräävät tietoa sivuston käyttäjien käyttäytymisestä sivustolla, jotta sivustoa voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi. Evästeiden taikka keksien hallinta tapahtuu käyttäjän selainasetuksista. Evästeitä ei käytetä sivustolla, mikäli käyttäjän selainasetukset kieltävät niiden käytön.

Feelia.fi -sivuston keksejä voidaan hyödyntää sivuston käytettävyyden kehitykseen (Google Analytics, Hotjar tai muu vastaava kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalvelu) sekä yrityksen markkinointitarkoituksiin (Facebook sekä Google AdWords, tai muu vastaava mainoskanava). Sivuston keksit keräävät demografia- ja aihepiiritietoja, joista voi selvitä käyttäjän ikä ja sukupuoli, sekä Aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

Tällaisten tietojen osalta noudatamme kyseessä olevan sosiaalisen median toimijan ehtoja. Kehotamme sinua ottamaan selvää millaista tietoa ja mihin tarkoitukseen tietoa kerätään liitännäisten avulla. Voit estää sosiaalisen median liitännäiset selaimesi asetuksista. 

Evästeet ei ole haitallisia, eikä niistä aiheudu haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai internetin käytölle. Kekseillä kerätään mm. seuraavia tietoja sivuston käyttäjistä:

käyttäjän IP-osoite
kellonaika
käytetyt sivut
selaintyyppi
mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle. 

KEKSIEN POISTO JA ESTÄMINEN 

Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää halutessasi selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Muut keksit voit poistaa tai estää käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Feelia ei takaa sivuston täysmittaista toimivuutta, mikäli estätte evästeiden käytön sivustolla.