Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Feelia Oy (jäljempänä ”Feelia”)
Y-tunnus: 2113001-5
Pölkkytie 2
92930 Pyhäntä

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Tapio Lohi
tehtaanjohtaja
puhelin: +358 40 772 7656
sähköposti: tapio.lohi@feelia.fi

REKISTERIN NIMI
Feelian verkkosivuston asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Asiakkaan tietoja tallennetaan rekisteriin silloin, kun asiakas on tilannut Feelian sähköisen uutiskirjeen, vastannut verkkokyselyyn tai antanut markkinointiluvan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään asiakkuuden hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

henkilön etu- ja sukunimi
sähköpostiosoite
puhelinnumero
yritys
tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Sähköpostiosoite tallennetaan asiakkaan tilatessa Feelian uutiskirjeen.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän omiin suoramarkkinointirekistereihin, jollei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Feelia voi luovuttaa rekisteriin tallennettuja tietoja Feelian kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisölle tilausten toimittamista varten. Feelian yhteistyökumppanit eivät luovuta tietoja kolmansille osapuolille, eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin.

Feelia voi olla velvollinen luovuttamaan asiakastietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä säilytetään pelkästään sähköisesti. Rekisteri on teknisesti suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Jokaisella rekisteriä käsittelevällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

TARKASTUS-, KORJAUS-, POISTO- JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa ja se tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka on viranomaisvalvonnan osalta säilytysvelvollisuuden piirissä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Sivusto käyttää hyödyksi sivustolla evästeitä, eli ns. ”keksejä”. Keksit keräävät tietoa sivuston käyttäjien käyttäytymisestä sivustolla, jotta sivustoa voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi. Keksejä käytetään lisäksi hyödyksi mm. sivuston rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoituksissa. Evästeiden taikka keksien hallinta tapahtuu käyttäjän selainasetuksista. Evästeitä ei käytetä sivustolla, mikäli käyttäjän selainasetukset kieltävät niiden käytön.

Feelia.fi-sivuston keksejä voidaan hyödyntää sivuston käytettävyyden kehitykseen (Google Analytics tai muu vastaava kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalvelu) sekä yrityksen markkinointitarkoituksiin (Facebook sekä Google AdWords, tai muu vastaava mainoskanava). Sivuston keksit keräävät demografia- ja aihepiiritietoja, joista voi selvitä käyttäjän ikä ja sukupuoli, sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

Evästeet ei ole haitallisia, eikä niistä aiheudu haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai internetin käytölle.

Kekseillä kerätään mm. seuraavia tietoja sivuston käyttäjistä:

käyttäjän IP-osoite
kellonaika
käytetyt sivut
selaintyyppi
mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

KEKSIEN POISTO JA ESTÄMINEN
Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää halutessasi selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Muut keksit voit poistaa tai estää käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Feelia ei takaa sivuston täysmittaista toimivuutta, mikäli estätte evästeiden käytön sivustolla.