Feelia Oy:n Pyhännän tehtaalle ISO14001 ympäristösertifikaatti!

Feelian tehtävä on valmistaa laadukkaita, turvallisia ja vastuullisia valmiita ruokia ja puolivalmiita aterianosia huomioimalla toiminnan ympäristövaikutukset tuotteiden, palveluiden ja prosessien elinkaaren aikana. Pyhännän toimipisteen ISO14001 ympäristösertifikaatti osoittaa raaka-aineiden ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Sertifioitu ympäristöjärjestelmä on tavoitteellinen työkalu, jonka ylläpito on osoitus yksikön sitoutumisesta ympäristönsuojeluun: ehkäisemme toiminnassamme ympäristön pilaantumista, hallitsemme toimintaan liittyviä riskejä sekä täytämme organisaatioita sitovat velvoitteet. Pyrimme ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteenamme on tehostaa energian ja veden käyttöä, hallita jätteiden muodostumista ja kierrätystä sekä hankintojen ja investointien ympäristövaikutuksia.

Yrityksen ympäristötavoitteet energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi sekä päästöttömän energian osuuden kasvattamiseksi vaikuttavat suoraan tehtaan oman toiminnan ilmastovaikutuksia pienentävästi. Tarkastelemalla tavoitteille asetettuja mittareita ohjaamme toimintaa kohti määrätietoisesti vastuullista ja kestävää ruoantuotantoa Suomessa.

Lue lisää vastuullisuudestamme
TÄÄLTÄ

13.12.2023 Maria Tihinen