Ympäristö

Kestävää ruoantuotantoa ympäristöstä huolehtien

Ruoanvalmistuksemme nojaa kotimaiseen alkutuotantoon, joka tunnettua, turvallista ja ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Ruoanvalmistuksen ympäristövaikutuksia selvitetään elinkaarianalyysin keinoin ja kiertotaloutta parannetaan jatkuvasti. Energian käytössä Feelialla on tehty pitkäjännitteistä työtä päästöjen vähentämiseksi.

Tehostettu veden ja energian käyttö

Tuotannon energiamuodoista hiilineutraali sähkötuote edustaa nykyaikaista energiatehokasta ja pienipäästöistä ruoanvalmistusta.

Elintarviketeollisuudelle tyypillisesti Feelian tuotantoyksiköiden veden kulutukseen vaikuttavat korkea hygieniataso, allergeenihallinta, veden käyttö itse ruokatuotteissa sekä prosessivetenä kypsennyksessä.

Pakkausmateriaalimme on perusteltuja

Feelian vakuumiin pakattujen (sous vide) ruokatuotteiden pakkausmateriaali PA/PP-muovi on elintarvikekelpoinen ja turvallinen materiaali. Muovin käyttö elintarvikkeiden pakkaamisessa on perusteltua: se on kestävä, tiivis ja turvallinen.

Tiivis vakuumipakkaus ja ainutlaatuinen kypsennysmenetelmä mahdollistavat Feelian ruokatuotteiden pitkän säilyvyyden, joka on jopa puoli vuotta viileässä. Ruokatoimituksissa käytettävä pahvilaatikko on 100 % kierrätettävää materiaalia. Hoidamme pakkausmateriaalien tuottajavastuun RINKI-tuottajayhteisön kautta.

Kiertotalouden kehittäminen

Feelian ruoantuotannosta syntyy pääasiassa tavanomaista kotitalousjätettä vastavia jätejakeita.

Biojätteen osuus oli noin 73 % kokonaisjätemäärästä (vuonna 2021). Biojäte toimitetaan asianmukaiseen käsittelylaitokseen ja siitä valmistetaan maanparannusainetta tai lannoitetta. Puujäte koostuu mm. kuormalavoista ja ne päätyvät energiakäyttöön hakkeena.

Tavoitteellinen ilmastotyö

Ilmastotavoitteiden asettaminen edellyttää tuntemusta oman toiminnan vaikutuksista, jolloin voidaan erottaa vaikuttavat toimenpiteet sekä omassa toiminnassa että tehdä vastuullisia valintoja tuotteiden koko elinkaaren ajalta.

Feelian tavoitteena on olla hiilineutraali yritys ja saattaa koko toimitusketju hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Oman toiminnan suora muutos on mahdollinen lyhyen aikavälin tavoitteilla, kun taas sekä hankinnan että lopputuotteiden päästötavoitteet saavutetaan pidemmän aikavälin tavoitteilla.

Ilmastovaikutukset ja ravitsemus ohjaavat kulutustottumuksia

Ruokaan ja vastuullisuuteen liittyvät valinnat ohjautuvat monimutkaisten yksilöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten mekanismien kautta. Laadukas ravinto tukee tutkitusti fyysisen terveyden lisäksi myös mielenterveyttä. Ruoanvalmistajana ja ruokapalveluiden tuottajana Feelian rooli on tuoda läpinäkyvää, yleisesti hyväksyttyihin metodeihin perustuvaa tietoa ruokatuotteiden ilmastovaikutuksista  

Scope-päästöt

Mitkä ihmeen scope 1, 2 & 3?

Feelian oman toiminnan seurauksena syntyvä suora ilmastovaikutus muodostuu prosessihöyryn tuotannosta, yrityksen omista ajoneuvoista ja kylmäainepäästöistä (scope 1). Epäsuora ilmastovaikutus tulee ostoenergiasta kuten höyrylaitoksen toiminnasta (scope 2). Sähkötuote vaihdettiin vuoden 2022 lopulla täysin uusiutuvaan energiaan. Muiden epäsuorien ilmastovaikutusten kohdalla, kuten alkutuotannon, hankinnan sekä tuotteiden loppukäytöstä muodostuvien päästöjen osalta, ilmastotavoitteet saavutetaan pitkäjännitteisen sidosryhmien yhteistyön tuloksena. Feelian tavoitteena on olla hiilineutraali yritys (scope 1 ja 2) ja saattaa koko toimitusketju hiilineutraaliksi (scope 3) vuoteen 2035 mennessä.