Ympäristö

Tietoisuus ilmastovaikutuksista lisää ilmastoviisaita ratkaisuja

Ilmastotavoitteiden asettaminen edellyttää tuntemusta oman toiminnan vaikutuksista, jolloin voidaan erottaa vaikuttavat toimenpiteet sekä omassa toiminnassa että tehdä vastuullisia valintoja tuotteiden koko elinkaaren ajalta. Feelian tavoitteena on olla hiilineutraali yritys ja saattaa koko toimitusketju hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Oman toiminnan suora muutos on mahdollinen lyhyen aikavälin tavoitteilla, kun taas sekä hankinnan että lopputuotteiden päästötavoitteet saavutetaan pidemmän aikavälin tavoitteilla. 

Case: Biocode

Ruokatuotteiden hiilijalanjälkilaskelmat vuodelle 2021

Mihin tuotekohtainen päästölaskentaperustuu?

 

Raaka-aineet

Laskennan perusteena toimivat tuotteiden reseptit, eli raaka-aineiden osuudet huomioidaan lopputuotteen päästökertoimessa ainesosien todellisissa suhteissa. Kullekin raaka-aineelle on palvelussa asiantuntijan perustama päästökerroin, joiden muodostamiseen on käytetty sekä kotimaisen että kansainvälisen tutkimustiedon ajankohtaista dataa 

Hankinta

Hankinnan päästöosuuden määrittämiseksi kullekin tuotteessa käytetylle raaka-aineelle määritetään kuljetusmatka ja -tapa arvioidusta alkutuotantopaikasta tehtaalle. Alkuperätiedot perustuvat mm. raaka-ainetoimittajien ilmoittamiin tietoihin tuotetietokorteissa. Esimerkiksi kotimaisille raaka-aineille kuljetusmatka on lyhyempi ja helpoimmin määriteltävissä. 

Energiapanokset

Biokaasun päästökerroin pohjautuu laskennassa Gasumin päästötietokantaan. Vuonna 2021 Feelialle ostettu sähkötuote koostui ydinvoimasta (38 %), fossiilisista energianlähteistä ja turpeesta (33 %) sekä uusiutuvista energianlähteistä (29 %). Sähkötuotteen vaihto 100 % uusiutuvaan energiaan huomioidaan vasta vuoden 2022 tuotelaskennassa. 

Pakkaus

Pahvin päästökerroin perustuu 98 % neitseellisestä pahviraaka-aineesta valmistettavaan materiaaliin.  

PA/PP-muovikalvon kertoimen määrityksessä on hyödynnetty valmistajan omaa päästökerroinlaskelmaa. Valmistajan hiilijalanjälkilaskelma muodostuu raakamateriaalista ja sen kuljettamisesta tehtaalle sekä valmiin tuotteen kuljetuksesta tuottajan tehtaalta Feelian käyttöön.

Huomionarvoinen seikka on, että muovikalvon valmistuksessa käytetään vihreää sähköä, eli siitä ei synny erillistä hiilijalanjälkeä. 

Ilmastovaikutukset ja ravitsemus ohjaavat kulutustottumuksia

Ruokaan ja vastuullisuuteen liittyvät valinnat ohjautuvat monimutkaisten yksilöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten mekanismien kautta. Laadukas ravinto tukee tutkitusti fyysisen terveyden lisäksi myös mielenterveyttä. Ruoanvalmistajana ja ruokapalveluiden tuottajana Feelian rooli on tuoda läpinäkyvää, yleisesti hyväksyttyihin metodeihin perustuvaa tietoa ruokatuotteiden ilmastovaikutuksista  

Alla tuotekohtaisia päästökertoimia, joiden laskentaan on käytetty Biocoden tarjoamaa alustaa:

Tuotekohtaiset päästötiedot: viikon ruokalista eri painotuksin

Feelian ruokatuotteista koostettujen viikkoruokalistojen avulla voidaan vertailla eri tavoilla painotettujen ruokavalioiden päästövaikutuksia. Taulukossa 3 on viikon mittaiseen ruokalistaan muodostettu kolme erilaista vaihtoehtoa painottaen liha- tai kala- ja kasvisruokia eri tavoin 

  • A-listalla on 7 kasvisruokalajia ja 7 liha- tai kalaruokalajia: viikon ruokalistan kokonaispäästöt noin 4600 g CO2e.  
  • B-listalla on 2 kasvisruokalajia ja 12 liha- tai kalaruokalajia: viikon ruokalistan kokonaispäästöt noin 9200 g CO2e.
  • C-listalla on 12 kasvisruokalajia ja 2 liha- tai kalaruokalajia: viikon ruokalistan kokonaispäästöt noin 4000 g CO2e. 

Tilaa uutiskirjeemme ja saat sähköpostiisi tietoa ajankohtaisista asioista sekä Feelia Foodservicen viimeisimmät kuulumiset.