Ruokatuotteiden hiilijalanjälkilaskelmat vuodelle 2021

Case: Biocode – mihin tuotekohtainen päästölaskenta perustuu?

 

Raaka-aineet

Laskennan perusteena toimivat tuotteiden reseptit, eli raaka-aineiden osuudet huomioidaan lopputuotteen päästökertoimessa ainesosien todellisissa suhteissa. Kullekin raaka-aineelle on palvelussa asiantuntijan perustama päästökerroin, joiden muodostamiseen on käytetty sekä kotimaisen että kansainvälisen tutkimustiedon ajankohtaista dataa 

Hankinta

Hankinnan päästöosuuden määrittämiseksi kullekin tuotteessa käytetylle raaka-aineelle määritetään kuljetusmatka ja -tapa arvioidusta alkutuotantopaikasta tehtaalle. Alkuperätiedot perustuvat mm. raaka-ainetoimittajien ilmoittamiin tietoihin tuotetietokorteissa. Esimerkiksi kotimaisille raaka-aineille kuljetusmatka on lyhyempi ja helpoimmin määriteltävissä. 

Energiapanokset

Biokaasun päästökerroin pohjautuu laskennassa Gasumin päästötietokantaan. Vuonna 2021 Feelialle ostettu sähkötuote koostui ydinvoimasta (38 %), fossiilisista energianlähteistä ja turpeesta (33 %) sekä uusiutuvista energianlähteistä (29 %). Sähkötuotteen vaihto 100 % uusiutuvaan energiaan huomioidaan vasta vuoden 2022 tuotelaskennassa. 

Pakkaus

Pahvin päästökerroin perustuu 98 % neitseellisestä pahviraaka-aineesta valmistettavaan materiaaliin.  

PA/PP-muovikalvon kertoimen määrityksessä on hyödynnetty valmistajan omaa päästökerroinlaskelmaa. Valmistajan hiilijalanjälkilaskelma muodostuu raakamateriaalista ja sen kuljettamisesta tehtaalle sekä valmiin tuotteen kuljetuksesta tuottajan tehtaalta Feelian käyttöön.

Huomionarvoinen seikka on, että muovikalvon valmistuksessa käytetään vihreää sähköä, eli siitä ei synny erillistä hiilijalanjälkeä. 

Tuotekohtaiset päästötiedot: viikon ruokalista eri painotuksin

Feelian ruokatuotteista koostettujen viikkoruokalistojen avulla voidaan vertailla eri tavoilla painotettujen ruokavalioiden päästövaikutuksia. Olemme muodostaneet kolme erilaista vaihtoehtoa painottaen liha- tai kala- ja kasvisruokia eri tavoin 

  • 50/50-listalla on 7 kasvisruokalajia ja 7 liha- tai kalaruokalajia: viikon ruokalistan kokonaispäästöt noin 4600 g CO2e.  
  • Lihapainotteisella ruokalistalla on 2 kasvisruokalajia ja 12 liha- tai kalaruokalajia: viikon ruokalistan kokonaispäästöt noin 9200 g CO2e.
  • Kasvispainotteisella ruokalistalla on 12 kasvisruokalajia ja 2 liha- tai kalaruokalajia: viikon ruokalistan kokonaispäästöt noin 4000 g CO2e. 

Tilaa uutiskirjeemme ja saat sähköpostiisi tietoa ajankohtaisista asioista sekä Feelia Foodservicen viimeisimmät kuulumiset.