Katettu vastuullisesti – kestävää valmista hyvää

Ruokapalveluilta edellytetään toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Autamme sinua saavuttamaan vastuullisuustavoitteesi aidosti merkittävissä arjen toiminnoissa.

Feelian tavoitteena on olla hiilineutraali yritys ja saattaa koko toimitusketju hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

– Vähennämme ensisijaisesti omia päästöjämme energiatehokkuudella, hävikin estämisellä ja kierrätyksen tehostamisella. Ruoanvalmistajana ja ruokapalveluiden tuottajana Feelian rooli on tuoda läpinäkyvää, yleisesti hyväksyttyihin metodeihin perustuvaa tietoa ruokatuotannon ilmastovaikutuksista, sanoo Feelian ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Maria Tihinen. 

Ilmastotavoitteet saavutetaan pitkäjännitteisen sidosryhmien yhteistyön tuloksena. 

Korkea kotimaisuusaste: jopa 80 %

Suomalaisten raaka-aineiden suosiminen on Feelialle arvokysymys, jolla tuetaan lähituottajien elinkeinoa ja varmistetaan laatu ja jäljitettävyys. Sopimukset tuottajien kanssa solmitaan pitkäaikaisiksi, jotta korkea kotimaisuusaste on taattu tulevaisuuteen.

Kestävä ja huoltovarma ratkaisu

Tiivis vakuumipakkaus ja ainutlaatuinen kypsennysmenetelmä mahdollistavat tuotteiden pitkän säilyvyyden – jopa puoli vuotta viileässä. Näin ruokahuoltoon saadaan lisäaikaa ja joustavuutta.

–  Hävikin ehkäisy on yksi ympäristötavoitteistamme. Haluamme viestiä hävikin vähentämisestä myös asiakkaillemme ja edistää näin luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä ruoan koko elinkaaren aikana, Tihinen kertoo.

Ekologisen kestävyyden lisäksi Feelian vastuullisuussuunnitelma kattaa sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden mittareita: työtä kehitetään erityisesti pitkien toimitusketjujen osalta. Oman henkilöstön työhyvinvointiin ja arvoketjujen työntekijöiden asemaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tavoitteena on taata hyvä työelämä ja osaava työvoima myös tulevaisuudessa. 

Lue lisää vastuullisuudestamme
TÄÄLTÄ