Feelian blogissa Maria Tihinen: ”Pyrimme omalla toiminnallamme vaikuttamaan sidosryhmiemme taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien näkökulmien kehittämiseen.”

Syyskuun 2023 YK:n yleiskokouksen teemana New Yorkissa oli luottamuksen ja solidaarisuuden uudelleenrakentaminen maailmassa sekä kestävän kehityksen tavoiteohjelmien vauhdittaminen kohti rauhaa, vaurautta, edistystä ja kestävyyttä kaikille. Kestävän kehityksen tavoitteista päätettiin YK:ssa vuonna 2015 ja Agenda 2030-tavoiteohjelmien toimeenpanossa ollaan puolivälissä. 

Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen visio on ”Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi”. Strategiaan kuuluu yhtenä muutosalueena Hyvinvointia edistävä ruokajärjestelmä.

Mitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttaminen meiltä edellyttävät? Vastuullisuustoimenpiteet Feelialla pohjautuvat yhtiön strategiaan, arvoihin, laatujärjestelmään sekä liiketoimintakulttuuriin. Pyrimme omalla toiminnallamme vaikuttamaan sidosryhmiemme taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien näkökulmien kehittämiseen. 

Feelian vastuullisuusstrategian kulmakiviä ovat ydinosaaminen laadukkaan ruoan valmistuksessa: missio ”Valmista hyvää”, sekä kehittyvää yrityskulttuuria ohjaavat arvot: Kasvumyönteinen, Innostava, Vastuullinen ja Arvostava työympäristö. 

Kuinka sitten voimme viestiä edistymisestämme aidosti ja läpinäkyvästi? Kestävyystyön seuraavia etappeja ovat kattavan mittariston käyttöönotto laadukasta raportointia varten. Datan keruu on aloitettava jo nyt, vaikka roolimme ja osuutemme ennustaminen tulevaisuuden markkinoita ajatellen vaatisi kristallipalloa! 

Feelian yritysvastuun kehitystyö kattaa tällä hetkellä mm. yrityksen hankinnat, toimitusketjut, ilmastotiekartan kohti hiilineutraliutta, vastuullisuusviestinnän tehostamisen sidosryhmien välillä sekä ravitsemusvastuun osa-alueita. Ruokaturvallisuus on yrityksemme kilpailuetu!

Tavoitteenamme on hävikin hallinta tuotteen koko elinkaaren aikana: huomioimme raaka-aineiden laatu- ja käyttöominaisuudet tuotekehityksessä, optimoimme ruoan valmistusmenetelmät ja päivittäiset tuotantolistat. Autamme asiakkaitamme ruokatilausten hallinnassa mm. uuden tilausjärjestelmään kuuluvan ruokatarvelaskurin avulla: palvelumallin kehitystyö on avannut asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia ruokahuollon toteutukseen resursseja säästävällä ja kestävällä tavalla.

Olemme elintarvikealan moniottelija, jossa johdon valmentajan rooli on lisätä joukkueen dynamiikkaa ja kirkastaa tavoitteet, toimihenkilöt opastavat noudattamaan alan pelisääntöjä ja huolehtivat toiminnan asianmukaisista puitteista. Myyntitiimimme etsii managerin tavoin uusia näytön paikkoja osaamisemme hyödyntämiselle ja koko henkilöstö pyrkii joukkueena optimaaliseen suoritukseen innostavan ja jatkuvasti kehittyvän työyhteisön valmennustiimissä.

Citius, altius, fortius – communis!

Maria Tihinen
Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö
Feelia Oy

Kirjoittaja toimii foodservice-markkinassa toimivan Feelia Oy:n ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkönä. Feelia Foodservice panostaa vuonna 2023 vastuullisuustyön kehittämiseen: mm. ympäristöjärjestelmä ja tuotetietohallinnan digitalisointi ovat käyttöönottovaiheessa.