Feelian palvelumalli ateriapalveluiden toteuttamiseen on todettu jo useassa Suomen kunnassa laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi toimintatavaksi. Feelian malli ei kuitenkaan ole kiveen hakattu sapluuna, vaan ratkaisu räätälöidään tapauskohtaisesti.

Suomessa on 310 kuntaa, joissa kunnallisia ateriapalveluita järjestetään hyvin erilaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi Inarin kunnan alueelle mahtuisi pinta-alassa mitattuna yli 80 Helsinkiä. Väkilukua tarkastellessa taas selviää, että pelkästään Helsingin Ullanlinnassa asuu enemmän ihmisiä kuin koko Inarissa.

– Koska kunnat ovat niin erilaisia keskenään, ei ratkaisuakaan voi toteuttaa yhdellä ja samalla kaavalla kaikkialla. Meillä lähtökohtana on se, että pyrimme aina löytämään joustavasti parhaan ratkaisun juuri kyseiselle kunnalle, Feelian myyntijohtaja Jani Jokinen kertoo.

Ennen Feelialle siirtymistään Jokinen itse työskenteli julkishallinnon sektorilla.

– Taustastani johtuen julkisten ateriapalveluluiden kehittäminen on erityisen lähellä sydäntäni. Julkisissa ateriapalveluissa saadaan aikaan merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia vastuullisuuteen, kotimaisuuteen ja ruoan arvostukseen.

Feelian malli pitää päätösvallan kunnassa

Erilaisuudesta huolimatta kuntien kohtaamat haasteet ovat usein samoja: talouden paineet ja tarve parantaa ateriapalveluiden kustannustehokkuutta. Pääpiirteissään vaihtoehtoja on kolme: kallis investointi uuteen keskuskeittiöön, ateriapalveluiden ulkoistaminen kokonaan tai ruokalistan ulkoistaminen elintarviketeollisuudelle – kuten Feelian palvelumallissa.

– Meidän mallillamme on mahdollista välttää mittavat kertainvestoinnit uuteen keskuskeittiöön ja pienentää myös jatkuvan toiminnan kustannuksia, Jokinen sanoo.

– Merkittävänä etuna verrattuna ateriapalveluiden kokonaisulkoistukseen on päätäntävallan säilyminen kunnassa. Feelian mallissa asiakas voi edelleen päättää itse henkilöstöön liittyvistä asioista ja tehdä esimerkiksi paikallisuutta tukevia päätöksiä.

Feelialta koko ruokalista – tai vain osa

Feelian palvelumallin kuntakohtaista joustavuutta lisää myös ns. hybridimalli-vaihtoehto.

– Kunta voi hankkia vain osan ruokatuotteista meiltä ja tuottaa osan itse. Ateriapalveluiden toimintaa voi sopeuttaa ostamalla meiltä esimerkiksi ruoat, jotka ovat vaikeita ruokia toteuttaa prosessissa. Kylmävalmistusta hyödyntämällä keskuskeittiön kapasiteettia voi pienentää, jolloin säästöä tulee investoinnissa koneisiin ja laitteisiin. Myös vähentynyt logistiikka tuo säästöä, sillä voimme toimittaa tuotteet suoraan palvelukeittiöihin, Jokinen kertoo.

Feelian palvelumallia ja valikoimaa on kehitetty kuitenkin sellaiseksi, että asiakas saisi kaiken tarvitsemansa.

– Voimme toimittaa välitystuotteina myös esimerkiksi leivät, levitteet ja leikkeleet. Omaan valikoimaamme kuuluvat myös rakennemuunnellut aterianosat. Lisäksi olemme kehittäneet sarjan erikoisruokavaliotuotteita, jotka omassa keskuskeittiössä toteutettuna ovat erityisosaamista vaativa ja jopa haavoittuva osa ruoanvalmistusta.

Tarkka kartoitus piirtää parhaat ratkaisut

Mahdollinen yhteistyö ja ruokapalvelujen toteuttaminen Feelian mallilla alkaa aina nykytilanteen kartoituksella.

– Selvitämme tarkkaan, mitkä asiakkaan tarpeet ovat ja miten voisimme heitä parhaiten palvella.  Kartoitamme syvällisesti, millaisia käytössä olevat keittiöt ovat ja millainen laitekanta niissä on, ja millaisia muutoksia Feelian palvelumalliin siirtyminen vaatisi. Sitten vertaamme ateriapalveluiden nykyistä toimintaa Feelian palvelumalliin, millaisia toiminnallisia muutoksia se vaatisi ja millainen kustannusvaikutus muutoksella olisi. Selvitysraportti antaa hyvän pohjan kilpailutukselle, Jokinen kuvaa.

Kilpailutusvaiheessa ratkaisuja työstää paitsi Feelian myynti, myös Feelian tuotekehitystiimi.

– Esimerkiksi Kangasalan kilpailutusta varten luotiin 30 kokonaan uutta tuotetta. Asiakas määrittelee aina tarpeen ja tuotteiden kriteeristön. Kangasalla kriteeristön pohjana olivat viralliset ravitsemussuositukset, mutta pieninä nyanssieroina voivat olla vaikkapa proteiini- tai kasvispitoisuus tai raaka-aineiden kotimaisuus. Sopimusaikana luomme myös säännöllisesti lisää uusia tuotteita asiakkaille. Näin saadaan koulujen ruokalistalle vaihtuvuutta ja asiakkaan toiveiden mukaisia ruokia.

Kolme suurta etua: talous, vastuullisuus ja työvoima

Lähtölaukauksena ateriapalveluiden tai ruokalistan ulkoistukselle toimii usein tiensä päähän tullut keskuskeittiö, työvoiman saatavuuden heikkous ja kustannustehokkuuden lisääminen. Välttyminen mittavilta keskuskeittiöinvestoinneilta on vain yksi ruokalistan ulkoistuksen eduista.

– Taloudellisesti säästöä tulee myös logistiikassa, kun keskuskeittiössä valmistettuja ruokia ei tarvitse enää kuljettaa palvelukeittiöille. Se, ettei ruokaa kuljeteta keittiöiden välillä, on iso juttu laadullisestikin, Jokinen huomauttaa. – Myös hävikkiruoan hävittäminen on kallista. Feelian mallissa hävikki vähenee huomattavasti, kun ruokaa voidaan valmistaa tarjolle ruokailijamäärän mukaan ja ylijääneet avaamattomat pakkaukset säilyvät ruokalistakierron yli.

Hävikin vähentäminen on myös vastuullisuusteko.

– Vastuullisuuden vaatimus tulee varmasti vain kasvamaan kuntasektorillakin. Feelian vastuullisuus on erittäin hyvällä tasolla: ruokiemme raaka-aineiden kotimaisuusaste on korkea ja suosimme lähituottajia. Tehtaallamme on käytössä bioenergia ja kiertovesijärjestelmä. Tuotteidemme pitkä säilyvyys mahdollistaa myös harvemmat toimitukset, jolloin kuljetustenkin hiilijalanjälki pienenee. Ja tietysti vastuullisuutta on sekin, että koululaisten syömä ruoka on maukasta ja laadukasta!

Kolmas suuri kokonaisuus Feelian palvelumallin hyötyjä liittyy henkilöstöön. Suurkeittiöalaa vaivaa jo nyt työvoimapula, eikä tilanteen odoteta paranevan tulevaisuudessa.

– Ateriapalveluille on suuri haaste, kun alalle ei ole tarjolla niin paljon substanssiosaamista. Feelian palvelumalli tarjoaa joustavuutta myös henkilöstön suhteen: kun ruoan valmistus ei vaadi rajattua erityisosaamista, voidaan rekrytointikriteereissä painottaa asiakaspalvelutaitoja ja saada osaavaa henkilöstöä muiltakin koulutusaloilta, Jokinen visioi.

Tunnistitko ateriapalvelujen toteuttamisen haasteet omassa kunnassasi? Ota yhteyttä ja tilaa ilmainen konsultaatio eri tuotantotapojen kustannusten vertailusta: myynti@feelia.fi

Lue, paljonko Kangasalan kaupunki säästi avullamme.