Runsaat 7 vuotta Feelia Oy:n palveluksessa tuotepäällikkönä toiminut Matti Nikkonen on nimitetty yhtiön kehitysjohtajaksi 1.9.2022 alkaen. Nikkonen on työskennellyt Feelialla vuodesta 2015 lähtien. Nikkosen aiempaan työnkuvaan kuului toimia tuotekehityksestä vastaavana henkilönä, ja hän kehitti Feelian tuotteita yhdessä asiakkaiden kanssa. Kehitysjohtajana Nikkonen ottaa tehtäväkseen viedä Feeliaa isoin askelein eteenpäin. Siihen kuuluu uusien innovaatioiden ja tarkoituksenmukaisten tuotteiden kehittäminen kuin uudet konseptit ja joustava asiakaspalvelu tuotekehityksen näkökulmasta katsottuna.

– Aloin kehittämään uutta työtehtävääni puolisen vuotta sitten. Tulen edelleen toimimaan vahvasti myynnin ja asiakkuuksien kanssa tiiviissä yhteistyössä, mikä on minulle mielekästä. Työni on edelleen ratkaisukeskeistä ja ehkä suurin ero aiempaan työnkuvaani on, että katson nyt kauemmaksi tulevaisuuteen ja pyrin antamaan tuotekehittäjille riittävät työkalut onnistumisiin, Nikkonen summaa.

Feelia Oy saa ympäristöpäällikön, kun Maria Tihinen nimitettiin tehtävään 1.9.2022. Tihinen on toiminut Feelia Oy:n palveluksessa vuodesta 2019 lähtien ja aiempi rooli oli toimia tuotetietovastaavana. Tällöin Tihisen työtehtäviin lukeutui mm. tuotekehitys, tuotetietokortit, nimikkeet ERP:ään, Synkan ylläpito, nettisivujen tuotekortit, tuotetietojen asiakasviestintä, raaka-aineiden tuotetietohallinta. Tihinen odottaa innolla uuden tehtävän haasteita.

– Feelialla on hyvä ja kannustava työporukka! Tuotekehitys ja jatkuva parantaminen ovat osa jokapäiväistä työtä, mikä tekee työn mielenkiintoisen vaihtelevaksi. Ympäristöä säästävät tuotanto- ja energiamuodot ovat olleet yrityksen kasvun kulmakiviä, ja näiden hallinta ja eteenpäin kehittäminen on keskeinen osa uutta työkenttääni. Ympäristötavoitteiden asettamisella saavutetaan konkreettisia ja vaikuttavia tuloksia, kertoo Tihinen.

Ympäristönäkökohdat ja vastuullisuus kulkevat pitkälti käsi kädessä. Feelia on ollut edelläkävijä ilmastotietoisuuden lisäämisessä: hiilijalanjäljen laskenta yksittäisille ruokatuotteille antaa arvokasta ja vertailukelpoista dataa erilaisten ruokavalioiden ilmastovaikutuksista.

– Pitkään viileässä säilyvät kypsät tuotteet vähentävät ruokahävikkiä ja tarjoilun edellyttämää työ- ja energiapanostusta loppukäyttäjän osalta merkittävästi. Kotimaisten pääraaka-aineiden suosiminen on sekä sijoitus Suomalaiseen alkutuotantoon että lyhentää tavarankuljetusmatkoja. Ympäristönäkökulmasta katsoen hyvästä tuotteesta on mahdollista tehdä entistä parempi!