Blogitekstin on kirjoittanut Maria Tihinen, Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö, Feelia Foodservice

Keskustelu ilmastotoimenpiteistä käy vilkkaana yritysmaailmassa ja tavoitteita päästöjen leikkaamisesta asetetaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin näkymillä. Tavoitteiden asettaminen edellyttää huolellista tuntemusta oman toiminnan vaikutuksista, jolloin voidaan erottaa vaikuttavat toimenpiteet sekä omassa toiminnassa että tehdä vastuullisia valintoja tuotteiden koko elinkaaren ajalta. Oman toiminnan suora muutos on mahdollinen lyhyen aikavälin tavoitteilla, kun taas sekä hankinnan että lopputuotteiden päästötavoitteet saavutetaan pidemmän aikavälin tavoitteilla. 

Feelialla kuten muissakin Fodelia-konsernin yrityksissä ilmastotoimenpiteiden ensiaskeleet on otettu tuotekohtaisen hiilijalanjäljen määrityksessä. Laskenta perustuu Biocode-palvelun määrittämiin lähtötietoihin. Palvelu on mahdollistanut ajankohtaisen, luotettavan ja mahdollisimman pitkälle primääridataan pohjautuvan ymmärryksen saamisen ruokatuotteiden ilmastovaikutuksista aina pellolta tehtaan valmistuotevarastoon asti. Tuotekohtainen hiilijalanjälki helpottaa eri tuotteiden päästöjen vertailua, käytettävä mittayksikkö hiilidioksidiekvivalentti (CO2e/kg). 

Feelian tuotekohtaisen päästölaskennan tulosraportti on valmistumassa ja se julkaistaan nettisivuilla joulukuun 2022 aikana. Päästötietojen julkaisu lisää tietoisuutta elintarvikkeiden ilmastovaikutuksista sekä on osa yritystoiminnan läpinäkyvyyttä. Tietoisuus ilmastovaikutuksista auttaa tekemään ilmastoviisaita ratkaisuja. 

Voit tutustua Fodelia-konsernin vastuullisuustekoihin täällä.